Loading...

Accès restreint au bâtiment communal

18.07.2022 – 15.09.2022

FR Pour cause de travaux d’aménagement du bâtiment communal, l’accès est restreint pendant une période de deux mois. Prière de consulter nos services communaux par email et/ou par téléphone.

La consultation sur place se déroule préférablement sur rendez-vous. Merci pour votre compréhension !


LU Opgrond vun Aarbechten am Gemengen-Gebai ass den Accès wärend zwee Méint ageschränkt. D’Gemengen-Servicer sinn am beschte per E-Mail an/oder per Telefon ze erreechen.

Fir Consultatioune sur place ass idealerweis e Rendez-vous ze fixéieren. Merci fir Äre Versteesdemech!

 

Plus d’infos Méi Informatiounen: 56 66 66 – 1