Musée FERRUM – adaptation des heures d’ouverture

LU De Musée FERRUM empfängt Iech vun elo un vun donneschdes bis freides vun 14:00 bis 18:00 Auer. Weider Detailer zu eisen Ausstellungen fannt Dir op schungfabrik.lu.

FR Le musée FERRUM vous accueille dès à présent du jeudi au dimanche de 14h00 à 18h00. Veuillez trouver toutes les informations sur nos expositions sur notre site schungfabrik.lu.