Ouverture Parking Gare

Parking Gare

De Parking Gare ass vum 22.03.2024 um 16:00 nees fir de Public op.

D’Unzuel vun de Parkplazen ass vun 30 op 72 erhéijt ginn. Et steet eng Luedstatioun fir Elektro-Autoen a PMR-Parkplazen zur Verfügung. Fir de Moment geet den Accès PMR nach iwwer d’Rue Jos Müller. Den Zougang iwwert d’Trapen an d’Rampe, esou wéi d’mBox bleift virleefeg nach zou.

Parking Gare

Le parking Gare ouvre le 22.03.2024 à 16h00 pour le public.

Sa capacité a augmenté de 30 à 72 emplacements. Une station de recharge pour véhicules électroniques et des emplacements PMR sont à disposition des usagers.
Pour le moment, l’accès PMR se fait par la rue Jos Müller. Les escaliers et la rampe ainsi que la mBox restent pour l’instant inaccessibles.